HKScan investoi 80 milj. € Lakariin

Johtava pohjoismainen lihatalo HKScan rakentaa Raumalle Lakarin logistiikka- ja yritysalueelle uuden broilertuotteiden tuotantolaitoksen. Yhtiö ilmoitti päätöksestään 1.10.2015. Investoinnin arvo on noin 80 miljoonaa euroa sisältäen noin 25 000 m2:n tehdasrakennuksen, infastruktuurin, koneet ja laitteet sekä järjestelmiin liittyvät hankinnat. Hanke on HKScanin historian merkittävimpiä tuotantolaitosinvestointeja.

HKScanin suurinvestointia tavoitteli noin 20 kuntaa. Eri vaihtoehdoista HKScan päätyi Raumaan, koska kaupunki pystyi tarjoamaan sijainniltaan sopivimman, kaavoitetun ja infrastruktuuriltaan pisimmällä olevan tontin Lakarin teollisuusalueelta.

"Alueen koko ja inrastruktuurin riittävä skaala vastaavat hyvin tarpeisiimme myös mahdollisia tulevaisuuden investointitarpeita ajatellen. Vahvaan teolliseen historiaansa perustuen Rauma pystyy tarjoamaan kustannustehokkaita, vastuullisia jätevesi- ja energiaratkaisuja sekä osaamista, joilla pystytään takaamaan vakaus ja luotettavuus esimerkiksi raakaveden saannissa ja jätevesien käsittelyssä. Myös ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus eri tehtäviin on tärkeää", kertoi konsernin tuotanto- ja teknologiajohtaja (COO) Aki Laiho.

HKScan käynnistää viipymättä viranomaislupiin liittyvät hakuprosessit. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopulla.