Logistikas Oy:lle laajennus Lakariin

Yritysten materiaalivirtojen ja tuotteiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut Logistikas Oy kasvattaa toimintaansa Raumalla. Lakariin rakenteilla olevaa logistiikkakeskusta on päätetty laajentaa suunnitellusta 4000 neliömetrillä eli rakennuksen kokonaispinta-alaksi tulee 12 000 neliömetriä. Logistiikkaterminaalin ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön elo-syyskuun vaihteessa ja laajennusosa marraskuussa 2015.