Luostarinkylän eritasoliittymälle valtion tukea

Työ- ja elinkeinoministeriön kautta jaettavista rahoista myönnettiin (3.4.2014) 3 miljoonaa euroa Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen. Valtatie 8 ja Rauman Pohjoiskehän risteykseen rakennettava eritasoliittymä palvelee erityisesti Lakarin logistiikka- ja yritysaluetta. Tavoitteena on, että eritasoliittymän rakentaminen voitaisiin aloittaa vielä vuoden 2014 puolella.