Luostarinkylän eritasoliittymän rakentaminen alkoi

Lakarin logistiikka- ja yritysaluetta palvelevan Luostarinkylän eritasoliittymän rakentaminen alkoi touko-kesäkuun vaihteessa 2015. Mittavassa tiehankkeessa rakennetaan mm. yli 3 km keskikaidetta, kolme uutta siltaa, yksi kevyenliikenteen silta ja poistetaan kolme rautatien tasoliittymää. Tiehanke takaa sujuvat liikenneyhteydet valtateiden 8 ja 12 välillä. Rakentaminen kestää noin 1,5 vuotta ja urakka valmistuu lokakuussa 2016.